Kawal aktiviti Pembelian Dengan Pipeline

Kumpulkan data & maklumat pelanggan anda di satu tempat & kemaskini status mereka dengan mudah dengan saluran jualan secara visual (Sales Pipeline)

Lihat video ini untuk faham dengan lebih lanjut apakah itu Pipeline: